ایسنا: رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ضمن اعلام برآورد قیمتی سیگارهای قاچاق برای نخستین بار، از کاهش قاچاق سیگار از ابتدای سال جاری تا دی‌ماه خبر داد.

علی اصغر رمزی برآورد قاچاق سیگار طی ۱۰ ماه سال ۱۳۹۴ را ۶/ ۹ میلیارد نخ اعلام و اظهار کرد: برآورد قاچاق در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۵ میلیارد نخ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۴۴ درصدی قاچاق سیگار از ابتدای سال جاری تا دی‌ماه است. وی همچنین درخصوص ارزش سیگارهای قاچاق نیز اظهار کرد: با توجه به تفاوت بسیار زیاد قیمت سیگارهای قاچاق با نشان‌های متفاوت تجاری که حدود قیمت آن از ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان است، در صورتی‌ که قیمت متوسط تقریبی ۳۰۰ تومان برای هرنخ در نظر گرفته شود، می‌توان به‌طور تقریبی ارزش سیگارهای قاچاق برآوردی ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۱۳۹۴ را حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: علاوه بر این ارزش تقریبی سیگارهای قاچاق طی ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان و کاهش ۴۴ درصدی آن که حدود ۲/ ۴ میلیارد نخ است حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته رمزی، برآورد قاچاق با فرمول کم کردن برآورد مصرف سیگار از مجموع واردات و تولید این محصول به دست می‌آید، بنابراین با احتساب برآورد قاچاق در مدت یاد شده، نسبت به مدت مشابه سال قبل به کاهش ۴۴ درصدی برآورد قاچاق سیگار در کشور دست می‌یابیم.