ثبات چشم‏‏‌انداز اقتصادی چین تایید شد

این وزارتخانه، اظهارات موسسه را در پاسخ به پرسش‌‌‌های رسانه‌ها بیان و اظهار کرد که تصمیم این موسسه رتبه‌‌‌بندی برای حفظ چشم‌‌‌انداز باثبات چین، برخلاف اقدام رتبه‌‌‌بندی مودیز و رتبه‌‌‌بندی فیچ برای کاهش چشم‌‌‌انداز رتبه اعتباری این کشور، نشان‌دهنده استقلال و حرفه‌‌‌ای بودن آن گروه رتبه‌‌‌بندی است. همچنین افزود: مزایای متعدد چین، ازجمله مقیاس بزرگ بازار، بنیاد توسعه مستحکم و تلاش‌‌‌های مستمر دولت برای بهینه‌‌‌سازی سیاست‌های کنترل کلان و تقویت تعدیل‌‌‌های ضد چرخه‌‌‌ای و متقابل چرخه‌‌‌ای، بهبود اقتصادی این کشور را تثبیت کرده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به تازگی پیش‌‌‌بینی‌‌‌های خود را برای رشد اقتصادی چین افزایش داده‌‌‌اند و نظرات فوق را تایید می‌‌‌کنند. پیش از این اس‌‌‌اند‌پی گلوبال گروهی را برای ارزیابی مجدد به چین فرستاد، با ادارات مربوطه دولت چین، اندیشکده‌ها و موسسات بازار ارتباط برقرار کرد و تحقیقاتی را انجام داد که از رتبه‌‌‌بندی عینی وضعیت اعتباری چین پشتیبانی می‌‌‌کرد. بیزینس نوشت، چین امیدوار است که آژانس‌‌‌های رتبه‌‌‌بندی بین‌المللی بیشتر از چین بازدید کنند تا درک عمیق‌‌‌تری از چین به دست آورند و پتانسیل توسعه اقتصادی چین و سطح رتبه‌‌‌بندی اعتباری این کشور را جامع‌‌‌تر و از منظر توسعه مشاهده کنند.