صنعت حمل‌ونقل دارای سه زیر شاخه است: حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی که هر کدام از آنها در دوره پهلوی اول تحولاتی را از سر گذرانده است. بزرگ‌ترین تحول در عصر رضاشاه در زمینه حمل‌ونقل ریلی با احداث خط‌آهن سراسری ایران صورت گرفت و این خط آهن شمال و جنوب کشور ایران را به هم متصل می‌کرد. با بررسی جراید این دوره می‌توان آگاهی‌هایی درباره‌ سیر تکامل این پروژه و روند اجرایی آن به دست آورد. طرح احداث راه‌آهن سراسری با بستن مالیات بر قند و شکر ۱۸ سال قبل از تاسیس سلسله پهلوی از سوی مرتضی‌قلی‌خان هدایت در کتاب «راه نجات» مطرح شده بود و رضاشاه با احداث آن، تاسیس راه‌آهن سراسری را به نام خود ثبت کرد. در زمینه‌ جاده‌ها و راهسازی نیز هم‌زمان با احداث خط‌آهن سراسری به جاده‌سازی و شوسه کردن جاده‌های مهم سراسر کشور مشغول شدند و سراسر کشور را به وسیله شوسه به هم متصل کردند. در زمینه حمل‌ونقل هوایی نیز با همکاری کمپانی یونکرس، خطوط هوایی داخلی و بین‌المللی تاسیس شد و حمل کالا، مسافر و محموله‌های پستی در دستور کار قرار گرفت.

- به نقل از پایان‌نامه کارشناسی ارشد فاطمه خورشیدوند