به گفته سعادتی، در این جلسه همچنین مقرر شد خودروهایی که اینک در محدوده میدان مشق پارک می‌کنند به پارکینگ وزارت امور خارجه انتقال یابند و ورود خودروهای دستگاه‌هایی که پارکینگ در این مجموعه ندارند نیز از ابتدای دی ماه جاری به محوطه میدان مشق ممنوع شده است. این مقام شهری افزود: «علاوه بر این، در این جلسه مقرر شد گیت‌ها تجمیع، نرده‌ها و فنس‌های محیط نیز به حداقل رسانده شود. به منظور افزایش روشنایی و نور عمومی میدان نیز مذاکراتی با اداره برق صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه نورپردازی ساختمان‌هایی که در توافقات قبلی مورد اشاره قرار گرفته، انجام خواهد شد.»  براساس این گزارش، میدان مشق محوطه‌ای تاریخی در پایتخت مربوط به دوره قاجار است که در محدوده بین خیابان امام خمینی(ره) و ۳۰ تیر قرار دارد و مدت زمان کوتاهی در دوره پهلوی اول از آن به‌عنوان باغ ملی یاد و پس از آن ساختمان‌های دولتی نیز در این مجموعه احداث شد. درهای این میدان از چندی پیش به روی شهروندان بسته شده است و امکان بازدید از این محوطه تاریخی را ندارند.