ولی‌الله تیموری با بیان اینکه بر مبنای همین آمار، تعداد گردشگران عربستانی در ایران افزایش داشته، به «ایلنا» گفت: «واقعیت این است که اگر ما بخواهیم در بحث آمار به یک رقم دقیق برسیم، باید حساب‌های اقماری را ایجاد کنیم؛ امری که البته از گذشته مورد بحث بوده و اکنون نیز ما به‌شدت دنبال آن هستیم.» وی با اشاره به اینکه ایجاد حساب‌های اقماری به نفع سازمان میراث‌فرهنگی است، افزود: «اگر تعدادی به بالا بودن آمار گردشگران ورودی، ایراد وارد می‌کنند، باید بدانند که هر ساله تعداد زیادی از ایرانیان مقیم خارج به ایران می‌آیند. همچنین افراد زیادی برای تجارت به ایران آمده که در دنیا با عنوان گردشگران تجاری شناخته می‌شوند. ولی در حال حاضر هیچ‌یک از این موارد در آمار گردشگران ورودی ما محاسبه نمی‌شود.»

تیموری ادامه داد: «بر همین اساس ایجاد حساب‌های اقماری یکی از اهداف اصلی ما بوده که برای ایجاد آن نیاز به همکاری با مرکز ملی آمار و بانک مرکزی است. این مراکز اگر بدانند حساب‌های اقماری تا چه اندازه می‌تواند برای ما حائز اهمیت باشد، قطعا پای کار آمده و این موضوع یک‌بار برای همیشه ساماندهی می‌شود.» معاون گردشگری کشور درباره گردشگران عربستانی نیز خاطرنشان کرد: «براساس آمارهایی که به‌دست ما رسیده است، در چندین ماه گذشته میزان گردشگران عربستانی با افزایش خوبی همراه بوده ولی بنا به شرایط فعلا نمی‌توانیم عدد و رقم آنها را اعلام کنیم.» به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، منتقدان آمارهای اعلام شده از سوی سازمان میراث‌فرهنگی به آمارهای پلیس مهاجرت انتقاد نمی‌کنند بلکه آنها معتقدند چنین منبع آماری، منبع دقیقی برای تخمین میزان گردشگر ورودی به کشور نیست.