ارزیابی فنی دفاتر پیشخوان دولت با هدف ارائه خدمات بیشتر به شهروندان

 او افزود: فناوری اطلاعات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان امروزی مطرح شده و دستاوردهای ناشی از آن به گونه‌های مختلف در زندگی مردم تاثیر گذار است  مزروعی بیان کرد: دفاتر پیشخوان دولت در راستای دولت الکترونیک تشکیل شده و پیاده سازی شهر الکترونیک و خدمات رسانی از طریق فناوری اطلاعات از مقوله‌هایی است که این امکان را برای شهروندان می‌دهد تا دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی و همچنین زمینه اصلاح کیفیت خدمات و ارایه فرصت‌های گسترده تر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردمسالار یک کشور فراهم سازد. او افزود: از اهداف مهم دولت الکترونیک می‌توان به ساده سازی نحوه ارایه خدمات به مشتریان، بهبود کارآیی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه‌ها و سطوح مدیریتی، تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات و بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی اشاره کرد. سرپرست شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفها ن در ادامه به نقش بخش خصوصی در تقویت فناوری اطلاعات و خدمات رسانی به مردم اشاره و بیان کرد: هر قدر به این دفاتر  توجه گردد و تقویت شوند به عنوان یک نیروی کمکی و یک بازوی اجرایی می‌توانند به کمک دستگاه‌های اجرایی استان بیایند. مزروعی بیان کرد: با توجه به تغییر سبک زندگی مردم، مدل کسب و کار دفاتر پیشخوان دولت باید به روز و جدید شود و اگر این دفاتر در این مسیر قدم برندارند بهبود شرایط ممکن نخواهد بود.