این روزنامه با انتخاب خط‌مشی اقتصاد بازار، به مرور به اصلی‌ترین بلندگوی مسیر توسعه و پیشرفت کشور از مسیر تحقق آزادی اقتصادی و ساز‌و‌کار بازار تبدیل شد و همچنان در این راه گام برمی‌دارد.

در کشوری با سابقه طولانی و عمیق روشنفکری چپ‌زده و رسوخ احزاب و دیدگاه‌های چپ در اعماق جامعه، جوانان و دانشجویان و دولتمردان ایرانی؛ نیاز به شهامت بسیاری بود تا روزنامه‌ای خود را پرچمدار ساز‌و‌کار بازار خطاب کند و در آن راه پای بفشارد.

شاید شهامت امروزی برخی اقتصاددانان کشور که راه نجات کشور را در به‌کارگیری سازو‌کار بازار و تعامل مثبت با جهان می‌دانند، ناشی از فضای متفاوتی است که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در دل این دریای توفانی ایجاد کرد و به مرور توانست شاخ و برگ خود را گسترش دهد.

تحلیل ریشه‌ای مسائل اقتصادی، گزارش‌های به‌روز از تحولات اقتصاد جهان و به همراه آن برگزاری کلاس و دوره‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی و در آخر تلویزیون اینترنتی، مراحل تکامل روزنامه و تطبیق آن با نیازهای فزاینده و متنوع جامعه بود که می‌توان آن را از عوامل موفقیت و گام‌های تطبیق با نوآوری‌ها و نیازهای جدید عنوان کرد که موجب شد این رسانه همچنان در سطح محبوب‌ترین و پرخواننده‌ترین رسانه اقتصادی کشور پایدار بماند.

انتقادات متین و علمی از کژکارکردهای اقتصاد کشور و دولت‌ها، عامه روزنامه‌خوانان و اقتصاددانان کشور را متوجه راه‌های بهتر نقد دولت ساخت که «دنیای‌اقتصاد» پایه‌گذار آن بود و توانست در ارکان حاکمیت نیز مطرح و خوانده شود.

نگرش علمی و تخصصی به مسائل اقتصادی و ارائه آنها با زبانی نرم، مشفقانه و متعهد به اصول علمی و به‌دور از هیاهو توانست جایگاه این روزنامه را استحکام بیشتری بخشد و در طول دو دهه آن را از چالش‌های غیرضرور با حاکمیت دور نگه دارد.  پرداخت دقیق و تحلیل‌های متقن و همه‌جانبه از رویدادهای اقتصاد این مرز و بوم در هزاران شماره گذشته سبب شد تا در روزنامه دنیای‌اقتصاد، دنیایی از مطالب اقتصادی در بخش تاریخ و تحلیل‌های اقتصاد ایران گرد آید که خوراک کافی برای پژوهشگران اقتصادی حال و آینده کشور فراهم آورد.  دوران شیوع کرونا نیز امتحان سخت دیگری بود که در ایران و جهان بسیاری نشریات اقتصادی را متوقف ساخت؛ لیکن دنیای‌اقتصاد، با پشتوانه مردمی توانست این مرحله خطیر را نیز از سر بگذراند.

انتشار پنج‌هزارمین شماره روزنامه دنیای‌اقتصاد را به تمامی خبرنگاران، شورای سردبیری، سردبیر و مدیر مسوول محترم و همراهان این نشریه تبریک گفته و آرزومند تداوم و بالندگی آن در خدمت به اقتصاد کشور عزیزمان هستم.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند