نه آنکه آن بودن‌ها، خدای ناکرده کم ارج و ارزش است، بلکه مقصود من صنعتگر و فعال اقتصادی و تشکلی آن است که گاهی بعضی از پدیده‌ها از ظرفیت‌های معمول و مالوف خود بسی فراتر می‌روند و تبدیل به روش و شیوه‌ای بدیع در نگرش به مسائل می‌شوند و راه و مکتبی را بنیان می‌نهند که می‌تواند گره‌گشای مشکلات و محقق‌کننده امیدها و آرزوهای همگانی باشند.

«دنیای‌اقتصاد» بی‌شک دارای چنین ویژگی برجسته‌ای است. «دنیای‌اقتصاد» صرفا یک نشریه نیست، مکتبی است مروج اندیشه اقتصاد آزاد و رقابتی، هم افق با اقتصاد روز جهان. مکتبی که از پس چند دهه تفکر اقتصاد بسته، دولتی و انحصاری، مسیر شکوفایی اقتصادی این سرزمین را در چارچوب منطق علم اقتصاد و فکر «آزادی اقتصادی» و در تعامل با جهان و متکی به بخش‌خصوصی واقعی ترسیم و ترویج کرده است. من که خود تمام عمر خدمتگزار صنعت و اقتصاد ملی بوده‌ام به سختی و دشواری پیمودن این راه آگاهم و برای پویندگان این مسیر ارزش و احترامی بسیار قایلم و سعی و تلاش‌شان را فراوان می‌ستایم. کاری بس بزرگ و ارزشمند و قابل تقدیر بسیار در فضای سخت و دشوار اقتصادی میهن عزیزمان.

به‌عنوان یک پیر صنعتگر بسیار مدیونتان هستم. باشد که همچنان و هماره چراغی باشید فرا راه پیشرفت و توسعه و آزادی و رفاه میهن و مردم عزیزمان که هم لیاقتش را دارند و هم استعداد و ظرفیتش را!

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند