درحال‌حاضر، شرایط پسابرجام بهترین فرصت برای بخش معدن است که فعالان معدنی و شرکت‌های بزرگ با معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شوند. یکی از اهداف دست اندرکاران نمایشگاه ایران کانمین نیز آماده کردن بسترمناسب و تعامل سازنده برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است تا با سرمایه‌گذاری در بخش معدن بازدهی این بخش را دوچندان کنند. به اعتقاد فعالان این بخش، معدن موتور اقتصادی صنعت است بنابراین در صورت برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه برای استفاده از فضای مساعد بین‌المللی می‌توان راه بازگشت رونق به بخش معدن ایران را هموار کرد.  برای بهبود شرایط حاکم بر فضای معدن و ارتقای سطح دانش و فناوری در بخش معدن کشور لزوم ایجاد ارتباط با کشورهای پیشرو در عرصه معدن و معدنکاری از اهمیت بالایی برخوردار است.  در فضای پسابرجام می‌توان با تکیه بر بهبود روابط ایران با این کشورها، زمینه حضور شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا را در ایران فراهم کرد تا ضمن معرفی ظرفیت‌های معدنی ایران، زمینه همکاری مشترک و انتقال دانش فنی روز جهان به معادن و صنایع وابسته به آن فراهم شود.