برخی خبرها از پناهندگی پوجدمون به بلژیک حکایت دارند. این در حالی است که روز یکشنبه صدها هزار نفر از مردم بارسلونا برای آنچه وحدت اسپانیا خوانده‌ شد به تظاهرات پرداختند. همزمان با اقدامات دولت مرکزی اسپانیا برای اعمال حاکمیت مستقیم بر منطقه خودمختار کاتالونیا، دادستانی اسپانیا هم اتهاماتی از جمله اتهام شورش را علیه آن دسته از رهبران کاتالونیا وارد کرد که در اعلام استقلال این منطقه نقش داشتند. بر اساس نظام قضایی اسپانیا، یک قاضی موظف می‌شود درخواست طرح اتهام دادستان را پی‌گیری کند. به دنبال رای موافق پارلمان کاتالونیا به استقلال این منطقه از اسپانیا، قدرت‌های اروپایی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند جدایی کاتالونیا از اسپانیا را به رسمیت نخواهند شناخت.