بی شک توسعه صنعت فولاد سازی در کشورهای مختلف یکی از نشانه‌های صنعتی شدن و پایه توسعه در سایر بخش‌های کشور می‌باشد. همچنین احداث مجتمع‌های بزرگ صنعتی در یک منطقه خاص موجب ارتقای اشتغال و توسعه همان منطقه و مناطق همجوار آن خواهد شد. احداث و توسعه مجتمع فولاد مبارکه هم از این قاعده مستثنی نیست. موفقیت‌های پیاپی این مجتمع صنعتی عظیم که همواره و پس از احداث آن و تاکنون ادامه دارد صحنه‌های زیبایی از هم اندیشی، همکاری و همدلی مدیران و مهندسان و کارگران زحمتکش و سختکوش آن را به نمایش گذاشته است. خوشبختانه چنین وضعیتی رکوردهای نابی را برای ملت ایران به ارمغان اورده است. جایگاه مجتمع فولاد مبارکه در سطح ملی اثرگذار و امیدبخش است. ظرفیت تولید فولاد کشور در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ از حدود ده میلیون تن به بیش از بیست میلیون تن در سال ارتقا یافت. در این میان ظرفیت گروه فولاد مبارکه مشتمل بر سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، فولاد سبا مبارکه و فولاد هرمزگان جمعاً از 7/1 میلیون تن در سال به 11/8 میلیون تن در سال افزایش یافت که میزان این رشد بین سال‌های ٨٩ تا ٩٢ بسیار چشمگیر بود، یعنی تولید فولاد خام در این دوره از 4/9 به 7/2 میلیون تن رسید. همچنین ارزش بازار بورس آن در این دوره کوتاه از سه هزار میلیارد تومان به شانزده هزار میلیارد تومان رسید. نکته حائز اهمیت این است که این رشد همزمان با تشدید همه جانبه تحریمها بوده است و این خود جلوه دیگری از اتکا به نیروهای داخلی و پرتویی از اجرای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است. در این راستا این شرکت توانست در سال ٩٢ بیش از یک میلیون تن صادرات را به بیش از بیست کشور دنیا به انجام رساند. برخی دیگر از موفقیت‌های دوره اخیر فولاد مبارکه عبارتند از: خرید فولاد هرمزگان و راه اندازی آن به‌عنوان یک نمونه موفق از خصوصی سازی در اجرای اصل ٤٤، کسب مجوز برداشت ٥ میلیون تن مواد خام از معدن سنگان در پی ایجاد طرح توازن در وزارتخانه، توجه به اهمیت رضایتمندی نیروی انسانی، تلاش برای توسعه پاک و مبتنی بر اصول زیست محیطی و تبدیل فولاد مبارکه به یک مجموعه صنعتی پاک، ساماندهی وضعیت مصرف آب، ایجاد ارتباط موثر با صنایع بالا و پایین دستی با توجه به حدود ٣٥٠ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت، و بالاخره تغذیه بهنگام صنایع پایین دستی با توجه به اهمیت محصولات آنها. این صنعت با توجه به رشد قابل توجهی که طی سال‌های اخیر در آن اتفاق افتاده به نمادی برای اندازه گیری رشد و توسعه کشور تبدیل شده است و طبیعتا صیانت از ارزش‌های ملی بر همگان واجب است. با اغتنام از این فرصت مجددا از همه کارکنان شریف این بنگاه اثرگذار و همه آنانی که سهمی‌در ایجاد و توسعه گذشته و حال آن داشته اند تقدیر می‌نمایم.