این اخبار در حالی اعلام شده که تقریبا تمام پروژه‌‌‌های مشارکتی شهرداری تهران پیش از این به سرنوشتی ناگوار دچار شدند و ناتمام باقی ماندند. از قضا یکی از برجسته‌‌‌ترین این پروژه‌‌‌ها نیز شهربازی بزرگ موسوم به «هزار و یک شهر» در همان پهنه تفریحی گردشگری غرب تهران است که کلنگ آن در تیرماه ۱۳۹۰ به زمین خورد اما با گذشت ۱۲ سال هنوز در زمین‌‌‌هایی که قرار بود روزی بزرگ‌ترین شهربازی خاورمیانه احداث شود، اثری از امکانات تفریحی نیست. دلایل متعددی درباره علت ناکامی پروژه‌‌‌های مشارکتی در شهرداری تهران تاکنون مطرح شده و در مورد ‌هزار و یک شهر نیز اختلافات بر سر مالکیت زمین این پروژه از ابتدا وجود داشت و به عنوان مانع اصلی پیشرفت کار در برابر مدیران شهری قد علم کرد. حالا اما قرار است در حالی که هنوز این پروژه و پروژه‌‌‌هایی از این دست تعیین‌تکلیف نشده‌‌‌اند، ‌هزار و یک شهر ۲ این بار در شرق تهران کلنگ‌‌‌زنی شود.