تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد هم‌اکنون حجم عرضه فایل به بازار اجاره مسکن بیشتر از تقاضا برای این واحدها است و همین موضوع موجب شده است موجران برای جلوگیری از خالی ماندن واحدهای خود در شرایط تعیین شده برای اجاره مسکن به‌طور نسبی انعطاف قائل شوند.  این انعطاف هم‌اکنون خود را در شکل تخفیف‌ در نرخ پیشنهادی برای اجاره برخی واحدها از یک سو و قابل تبدیل بودن شرایط پرداخت اجاره‌بها از سوی دیگر نشان می‌دهد.  شواهد بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد طی روزهای اخیر حتی تعداد فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره با شرایط رهن کامل نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته است به خصوص این موضوع در میان واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژتر بیش از واحدهای کوچک‌متراژ به چشم می‌خورد.همچنین در بازار میان‌متراژ‌ها به خصوص واحدهای میان‌متراژ نوساز نیز مستاجران می‌توانند واحدهای اجاره‌ای با شرایط رهن کامل را نسبت به هفته‌ها وماه‌های اخیر با دشواری کمتری پیدا کنند.  شواهد همچنین نشان می‌دهد بر خلاف ماه‌های نیمه اول سال جاری که فاصله اجاره‌بهای پیشنهادی واحدهای مسکونی در تعداد قابل توجهی از فایل‌های اجاره با شرایط رهن کامل با سایر فایل‌ها(فایل‌های عرضه شده با شرایط پرداخت ترکیبی اجاره بهای ماهانه به‌علاوه رهن) زیاد بود و عمده فایل‌های رهن کامل معمولا با نرخ بالاتری به مستاجران عرضه می‌شد،این فاصله در روزهای اخیر کاهش یابد.  به این معنا که بخش قابل توجهی از واحدهایی که در نیمه اول سال به بازار اجاره عرضه می‌شد در صورتی که با شرایط رهن کامل به مستاجران معرفی می‌شد نرخ اجاره بالاتری نسبت به قیمت واحدهای مشابه در حالت تعیین شرایط پرداخت به‌صورت ترکیب رهن واجاره ماهانه داشت.

Untitled-1

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند