اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درخصوص تحولات پاییزی بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد پاییز امسال سطح اجاره‌بهای پرداختی از سوی افرادی که اقدام به تمدید قرارداد سال گذشته خود با موجران کرده‌اند به‌طور میانگین در مقایسه با پاییز سال گذشته ۲/ ۳۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که میانگین افزایش اجاره‌بهای مسکن در این بازه زمانی در کل قراردادها کمتر از این میزان و معادل ۶/ ۲۱ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد افرادی که اقدام به جابه‌جایی در بازار پاییزی اجاره کرده‌اند به‌طور متوسط اجاره‌بهای کمتری در مقایسه با افراد تمدیدکننده قرارداد سال گذشته متحمل شده‌اند. این موضوع در دو فصل بهار و تابستان سال جاری نیز مصداق داشته، هر چند در برخی از فصول سال قبل این رابطه معکوس بوده است. تابستان امسال در‌حالی‌که میانگین اجاره‌بها در همه شهرهای کشور به‌طور کلی ۱/ ۲۳ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش داشته این میزان برای مستاجرانی که اقدام به تمدید قرارداد سال قبل خود کرده‌اند ۱/ ۲۷ درصد بوده است. در بهار این میزان رشد برای همه قراردادهای اجاره به‌طور متوسط ۶/ ۲۵ درصد و برای قراردادهای تمدید شده ۲۷ درصد بوده است.علت این موضوع را می‌توان در دو عامل مهم جست‌و‌جو کرد؛ اولین علت به افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای در سال جاری مربوط می‌شود. بخش قابل توجهی از متقاضیان فروش مسکن که در شرایط رکودی بازار قادر به فروش نبوده‌اند به ناچار واحدهای خود را به بازار اجاره عرضه کرده‌اند. همین افزایش عرضه منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی مستاجرها در بازار اجاره شده است. ضمن آنکه چانه‌زنی با این گروه از مالکان به مراتب راحت‌تر و اثربخش‌تر از چانه‌زنی با موجران سابقه‌دار بازار مسکن است که یکی از منابع اصلی درآمدی آنها دریافت اجاره‌بهاست. از سوی دیگر با توجه به افزایش عرضه، مدت زمان انتظار برای بازاریابی املاک اجاره‌ای در پاییز سال جاری طولانی‌تر شده است. به همین دلیل مستاجرانی که اقدام به جابه‌جایی در بازار اجاره کرده‌اند با استفاده از این شرایط از قدرت چانه‌زنی بیشتری در برابر موجر جدید برخوردار شده‌اند.
07