در عین حال گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در این ماه حاکی از آن است که از میان آپارتمان‌های مسکونی با متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع نیز، واحدهای دارای ۱۰۰ تا ۱۱۰ متر زیربنا نیز دارای بیشترین فراوانی بوده‌اند. به گزارش «دنیای اقتصاد» مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران یکی از مهم‌ترین دلایل ثبت بیشترین رکورد معاملاتی برای آپارتمان‌های کمتر از ۸۰ مترمربع را قدرت خرید بخش زیادی از متقاضیان مصرفی می‌دانند. همچنین آنها عنوان می‌کنند برای تقاضای سرمایه‌ای نیز خرید آپارتمان‌های کوچک‌متراژ به ویژه آپارتمان‌های کمتر از ۶۰ مترمربع جاذبه بیشتری دارد، چراکه این گروه از آپارتمان‌ها در زمان فروش خواهان بیشتری دارد.

علاوه بر این کوچک‌شدن بعد خانوار طی سال‌های اخیر یکی دیگر از علل تمایل خانوارها به خرید آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و میان متراژ است. مطابق با گزارش رسمی مرکز آمار ایران، بعد خانوار در آخرین سرشماری انجام شده در شهر تهران به ۲/ ۳ نفر رسیده است. در حال حاضر آپارتمان‌های با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع و ۶۰ تا ۷۰ مترمربع هر یک با سهم ۱/ ۱۵ درصد دارای بیشترین فراوانی حجم معاملات بوده‌اند. در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های بیش از ۱۰۰ مترمربع ارائه شده است. به‌طور معمول از آنجاکه قیمت‌های پیشنهادی مطابق با نظر مالکان ثبت شده ممکن است برخی از محدوده‌های قیمتی تعیین شده بیش از میانگین قیمت آپارتمان‌های مشابه در همان منطقه باشد.

 

07-02