به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، پرهیز از تصدی‌گری و ورود مستقیم بخش دولتی در امر ساخت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تامین مالی پروژه‌ها از طریق شراکت با بخش خصوصی، تاکید بر رویکرد محله محوری به منظور تامین همزمان خدمات و تسهیلات رفاهی ساکنان با تناسب ساخت واحدهای مسکونی، استفاده از تکنولوژی‌های نو، صنعتی‌سازی، انبوه‌سازی و صرفه‌جویی منابع آب در ایجاد محلات بخش دیگری از مزیت‌های برنامه تولید مسکن در شهرهای جدید است. معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر مزیت‌های برنامه تولید مسکن در شهرهای جدید را توجه به کیفیت کالبدی مناسب و عدم یکسان‌سازی کالبد واحدهای مسکونی، امکان پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در مرحله پیشرفت فیزیکی۳۰ درصدبه منظور تامین مالی پروژه، بهره‌مندی از تسهیلات بانک مسکن با نرخ سود ۱۸ درصدی و قابلیت کاهش تا ۱۵ درصد از جمله کاهش یک درصدی در صورت انبوه‌سازی، یک درصدی در صورت صنعتی‌سازی و یک درصدی در صورت ترویج الگوی ساختمان سبز برشمرد. در برنامه‌ای که طاهرخانی تشریح کرد ساخت ۴۴۵۰۰واحد در استان تهران، ۱۸هزار واحد در استان البرز، ۳۷۵۰۰ واحد در اصفهان، ۲۸هزار واحد در خراسان جنوبی، ۲۵هزار واحد در فارس، ۱۶هزار واحد در آذربایجان‌شرقی، ۶۵۰۰ واحد در بوشهر، ۱۲هزار واحد در مرکزی، ۱۰۰۰ واحد در هرمزگان، ۳هزار واحد در خوزستان، ۵۵۰۰ واحد در سیستان و بلوچستان و ۳هزار واحد در سمنان برنامه‌ریزی شده است.