مهدی صالحی با اشاره به آخرین وضعیت گودهای تهران گفت: شورای شهر تهران در آذرماه سال ۹۶ معاونت شهرسازی را مکلف به شناسایی و تعیین تکلیف گودهای فاقد عملیات عمرانی شهر تهران کرد و در بهمن ماه همان سال، ۲۷۹ گود شناسایی شد. وی با بیان اینکه از آن تاریخ تا کنون ۵۸ گود تعیین تکلیف شده و به تراز صفر-صفر رسیده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر ۲۲۱ گود فاقد عملیات عمرانی در پایتخت داریم که ۴۵ مورد آنها متعلق به دستگاه‌های دولتی است. همچنین از مجموع گودهای فاقد عملیات، ۹۱ گود «پرخطر» و بیش از ۴۰ گود «میان خطر» محسوب می‌شوند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به تکلیف قانونی شهرداری تهران نسبت به ایمن‌سازی گودهای پرخطر گفت: یکی از چالش‌های ما در حوزه گودها مربوط به دستگاه‌های دولتی است؛ متاسفانه شهرداری برای پایدارسازی و ایمن‌سازی گودهای پرخطر ردیف اعتباری ندارد و باید از بخش‌های دیگر در این زمینه هزینه کند.  صالحی در پاسخ به این سوال که طبق قانون، شهرداری می‌تواند با احتساب جریمه، هزینه پایدارسازی را از مالک دریافت کند، تصریح کرد: در این خصوص، سوال این است که هزینه چه زمانی پرداخت می‌شود؟