به گزارش «دنیای اقتصاد»‌ اگرچه موضوع بخشودگی ۵۰ درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده طی بیش از یک دهه گذشته در شهرداری‌ها اجرا شده است، اما دولت که طبق قانون مکلف بوده این هزینه را جبران کند، به تعهد قانونی خود عمل نکرده است. شورای شهر تهران پس از انتشار دو نامه به دولت برای پیگیری مطالبات شهرداری از دولت در بخش حمل‌و‌نقل عمومی، روز گذشته نامه دیگری خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور نوشت و طی آن خواستار تخصیص مطالبات شهرداری از بابت بخشودگی عوارض صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده شد.

در این نامه با اشاره به اعمال تخفیف ۵۰ درصد در عوارض صدور پروانه در بافت‌های فرسوده شهر تهران به مدت ۱۰ سال پیاپی، مجموع کل تخفیفاتی که طبق قانون دولت باید آن را تقبل کرده و به شهرداری پرداخت کند تا پایان مرداد ۹۷ معادل ۸۴۵ میلیارد تومان اعلام شده است. اعضای شورای شهر تهران در این نامه با اشاره به اینکه از کل مطالبات شهرداری تهران بابت اعمال تخفیفات عوارض صدور پروانه در بافت‌های فرسوده، تاکنون صرفا ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است، خاطرنشان کردند که با توجه به رویکرد دولت و شهرداری در زمینه ارتقای وضعیت زیست‌پذیری تهران، وصول این مطالبات می‌تواند شهرداری را در جهت تامین سرانه‌های خدماتی و بهبود کیفیت برنامه ملی بازآفرینی شهری در پایتخت مساعدت کند.