به گزارش «دنیای اقتصاد»، حدود یک‌سوم از معاملات آپارتمان‌های مسکونی در ماه گذشته در بازه متراژی ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع صورت گرفته است، اما تحقیقات میدانی از واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد عده زیادی از کسانی که در این بازه آپارتمان خریده‌اند، کسانی بودند که پس از یک ماه جست‌وجو از یافتن آپارتمان ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربعی با بودجه خود ناامید شده و ناگزیر برای اینکه از کاهش احتمالی ارزش دارایی خود جلوگیری کنند، به خرید آپارتمان کوچک‌تر از نیاز اصلی خود تن داده‌اند.

 به گفته واسطه‌ها، این وضعیت در مورد سایر گروه‌های متراژی نیز صادق است، طوری که متقاضیان خرید آپارتمان‌های میان‌متراژ نیز در بازار کنونی اغلب به خرید آپارتمان‌های کوچک‌متراژ ۵۰ تا ۷۰ مترمربعی روی آورده‌اند. بخشی از تقاضای آپارتمان‌های ۷۰ تا ۸۰ مترمربعی نیز کسانی هستند که تمایل به تملک آپارتمان‌های نوساز کوچک‌تر دارند، ولی به دلیل اینکه ساخت‌وساز در محدوده متراژی ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بسیار ناچیز و تقریبا صفر است، ناگزیر هستند به نحوی بودجه خود را تقویت کرده و به خرید آپارتمان‌های ۷۰ تا ۸۰ مترمربعی که تقریبا در تمام محله‌ها و در تمام گروه‌های سنی قابل جست‌وجو است روی بیاورند.

 

07-03