او با بیان اینکه تاکنون تنها ۳۰ درصد از وظایفی که قانون برای مدیریت شهرها پیش بینی کرده به آنها واگذار شده است، گفت: باید در ابتدای هر برنامه بلندمدت شهر بنویسیم که هنوز مدیریت یکپارچه شهری اتفاق نیفتاده و باید طی این پنج سال به گونه‌ای مدیریت کنیم که شهر به سمت مدیریت یکپارچه برود. رئیس شورای شهر تهران اظهارکرد: باید برنامه‌های راهبردی از سطح محلات و مناطق شروع شود تا امکان تبدیل آن به یک برنامه عملیاتی وجود داشته باشد و باید در این برنامه‌ها به نگاه مردم اهمیت داده شود و از کلی گویی پرهیز کنیم.

او حمل و نقل عمومی، تاب آوری، باغات، نوسازی بافت‌های فرسوده، آسیب‌های اجتماعی، عدالت، درآمدهای پایدار و بدهی‌های شهرداری را از جمله محورهایی دانست که باید در برنامه سوم شهر تهران به آن توجه شود.رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در شورای شهر ۶ کمیسیون وجود دارد که ساختار شهرداری نیز بر همین اساس شکل گرفته، گفت: اما شهردار در حال حاضر ۹ معاون دارد که پیشنهاد ما کاهش معاونان به ۶ معاونت است. زیرا برخی از کمیسیون‌های ما با چند معاون سروکار دارند اما در حال حاضر برنامه بر اساس همین ساختار در حال تدوین است. هاشمی با اشاره به اسناد بالادستی شهر تهران مانند طرح جامع پسماند، طرح جامع حمل‌و‌نقل عمومی، طرح بهسازی بافت فرسوده و... گفت: برای تدوین برنامه پنجساله باید به اسناد بالادستی نیز توجه کنیم تا برنامه پنجساله قابلیت اجرایی داشته باشد و با نگاهی عملگرا، اولویت‌ها بر رویکردها را تعریف کنیم.