محمد شکرچی‌زاده ادامه داد: ۱۶ بیمارستان در سطح تهران در این پهنه‌ها قرار دارند. این ساختمان‌ها باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار بگیرند و گسترش نیز پیدا نکنند. اگر برای وزارت بهداشت امکان دارد نسبت به جابه‌جایی آنها اقدام کند. همین اتفاق باید برای پمپ‌بنزین‌ها، انبارهای نفت و... نیز بیفتد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وی درباره سرنوشت ساختمان‌هایی که اکنون در پهنه گسل‌ها قرار دارند، گفت: هیچ الزام قانونی برای تخریب ساختمان‌هایی که روی پهنه گسل قرار گرفته‌اند، وجود ندارد. در این مرحله صرفا مجاز به صدور پروانه جدید نیستیم. باید توجه داشت که این ساختمان‌ها عمر مفیدی دارند و بعد از اتمام عمر امکان احداث مجدد در این مناطق وجود ندارد. وی ادامه داد: برای ۱۰۰ برجی که روی پهنه گسل هستند باید بازرسی ایمنی و آموزش ایمنی برای ساکنین انجام شود. شکرچی‌زاده افزود: آنچه اکنون شهرداری تهران ابلاغ کرده این است که در وهله اول اجازه ساخت ساختمان با مشخصات ذکر شده در پهنه گسل‌ها داده نشود. این مصوبه از مرداد ۹۵ در شورای‌عالی معماری و شهرسازی مصوب شد و در تیرماه سال‌جاری آقای حناچی آن را ابلاغ کردند.