پیش از این- در ماه‌های ابتدایی رونق- به دلیل افزایش قیمت واحدهای مسکونی مصرفی به ویژه نوسازهای مصرفی و در پی کمبود این واحدها، برخی مالکان واحدهای مسکونی نوساز لوکس که در دوره رکود معاملات بازار مسکن موفق به فروش آپارتمان‌های نوساز و کلیدنخورده خود نشده بودند تلاش کردند با تعدیل شرایط قیمتی و تسهیل شرایط پرداخت، بخشی از واحدهای خود را در رقابت با بازار واحدهای مصرفی به فروش برسانند. این گروه از مالکان تلاش کردند با استفاده از جو ایجاد شده ناشی از رشد ناگهانی قیمت‌ها در بازار فروش واحدهای مسکونی نوساز مصرفی، فاصله قیمت پیشنهادی خود با نوسازهای مصرفی را به کمترین حد ممکن برسانند و از طریق تسهیل شرایط پرداخت، بخشی از متقاضیان بازار واحدهای مصرفی نوساز را جذب واحدهای خود کنند و تا حدی نیز در این زمینه موفق بودند؛ هم ‌اکنون با تثبیت شرایط رونق در بازار مسکن،این دسته از مالکان و سازندگان با مساعد دیدن شرایط بازار برای عرضه نوسازهای لوکس به بازار فروش، این بار واحدهای خود را با سطح بالاتری از قیمت به متقاضیان عرضه کرده‌اند؛ هر چند تحقیقات میدانی حاکی است هنوز هم بازار واحدهای لوکس نتوانسته است آن طور که باید حجم قابل توجهی از متقاضیان و خریداران را به خود جلب کند. با این حال به نظر می‌رسد بازار معاملات این گروه از واحدها نیز به نسبت ماه‌های قبل شرایط بهتری به خود گرفته است.

 

07-02