آلبرت کوچویی نویسنده، مترجم و مجری رادیو نیز این کتاب را جزو اولین گام‌ها در توضیح قصه‌ها با مبانی اساطیری در ادبیات ایران دانست. محمدعلی علومی هم راجع‌به کتاب توضیح داد و گفت: در دوره نوجوانی ما نظریه‌‌پردازانی بودند که فخر به نیاکان باستانی را موضوعی نه‌چندان درخور توجه می‌دانستند، اما نباید از یاد برد که آن نیاکان در عرصه‌های فلسفی و عرفانی مانند کیش مهر و زروانی‌گری و مانویت بر بخش بزرگی از فرهنگ ملل در جهان باستان اثراتی ژرف داشته که دامنه‌اش تا روم باستان و آفریقای‌شمالی می‌رسید. این باورها در قصه‌ها و در هزارویک شب منعکس شده‌اند. «قصه اساطیر» نوشته محمدعلی علومی با ۸۷۰ صفحه و قیمت ۷۳ هزار تومان توسط نشر آموت منتشر شده است.