او در کنار کار شعر و ترجمه، به ساختن چوب‌نگاره و چاپ دستی آن با پرس‌های ساخت دست می‌پردازد. شعرهای عباس صفاری تاکنون به چند زبان مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، عربی و کردی ترجمه شده‌است. مجله فرانسوی زبان (تهران ریویو) در یکی از شماره‌هایش بخش ادبیات خود را به معرفی و ترجمه اشعار او اختصاص داده است. شعر بلندی نیز به نام هبوط یا (حکایت ما) دارد که ترجمه انگلیسی‌اش چند سال از درس‌های کتاب درسی رشته ادبیات دانشگاه در آمریکا بوده‌است. «پشیمانم کن» با ۱۵۵ صفحه و به قیمت ۱۸ هزار تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است.