برنامه تلویزیونی «خوش مزه» با اهداف آموزشی از قبیل آموزش‌های اولیه در مورد تهیه غذاهای ساده و همراهی با مادر، آموزش مهارت اندازه‌گیری و پیمانه کردن، استفاده صحیح از اوقات فراغت در کنار خانواده با ایجاد فضای گفت‌وگو، آموزش‌های اولیه درباره چگونگی تشخیص کیفیت و استاندارد خرید مواد غذایی سالم متناسب با سن کودک، آموزش اصلاح رفتارهای غلط تغذیه‌ای رواج یافته در کودکان از طریق مشارکت دادن آنها در تهیه و تزئین غذا و همچنین افزایش توانمندی کودک برای تهیه میان وعده‌های سالم با توجه به بازگشایی مدارس تولید شده است. بخش‌هایی از برنامه که نیاز به نظارت والدین دارد با نشان دادن یادداشت تذکر برای مخاطب مشخص می‌شود.برنامه «خوش‌مزه» ساعت ۱۸:۳۰ پخش می‌شود و  بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۵ از شبکه نهال خواهد بود.