این ترجمه برای نخستین بار در سال ۱۳۳۳ از سوی انتشارات کتابخانه ایران منتشر و برای دومین بار در سال ۱۳۴۱ در نشریه کتاب هفته به چاپ رسید و پس از آن برای بازچاپ به انتشارات امیرکبیر واگذار شده است.شازده کوچولو اثری خیال‌انگیز و زیباست که در خلال آن عواطف بشری به ساده‌ترین شکل تجزیه و تحلیل شده است. در این داستان سنت اگزوپری به شیوه‌ای سوررئالیستی به بیان فلسفه خود از دوست داشتن و عشق و هستی می‌پردازد. طی این داستان سنت اگزوپری از دیدگاه یک کودک، که از سیارکی به نام ب۶۱۲ آمده، پرسشگر سوالات بسیاری از آدم‌ها و کارهایشان است. چاپ تازه این کتاب به قیمت ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.