به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی‌مشهدی، با اشاره به پیش‌بینی نقشه‌های هواشناسی از افزایش شدت گرما طی هفته جاری در سراسر کشور، تصریح کرد: مطابق پیش‌بینی‌ها میزان تقاضای مصرف برای هفته آینده بار دیگر نصاب جدیدی را ثبت خواهد کرد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای مصرف برق کشور با حاکم شدن موج جدید گرما از ٧٤‌هزار مگاوات عبور کند که تامین مطمئن و پایدار این میزان برق مستلزم همراهی عموم مشترکان است تا صنعت برق را در گذر از این روزهای گرم تابستان بدون ایجاد کوچک‌ترین خللی در تامین برق یاری کنند.