1 copy

 طی‌‌‌ سه‌‌‌ماهه‌‌‌ منتهی‌‌‌ به‌‌‌ اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣، رشد میانگین‌‌‌ متحرک سه‌‌‌ماهه‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید کاهش‌‌‌ 0.3درصدی‌‌‌ و شاخص‌‌‌ فروش آن افزایش‌‌‌ 0.6درصدی‌‌‌ را نشان می‌دهد. در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣، نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید شرکت‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ افزایش‌‌‌ 1.8درصدی‌‌‌ و شاخص‌‌‌ فروش افزایش‌‌‌ 0.7درصدی‌‌‌ را تجربه‌‌‌ کرده است‌‌‌، ضمن‌‌‌ آنکه‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و فروش در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ با افزایش‌‌‌ 26.6 و 42.2درصدی‌‌‌ مواجه‌‌‌ شده است‌‌‌.شاخص‌‌‌ تولید بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ به‌‌‌دلیل‌‌‌ تاثیر نوسانات سطح‌‌‌ فعالیت‌‌‌ صنعت‌‌‌ بر بخش‌‌‌های‌‌‌ دیگر اقتصاد، به‌‌‌عنوان یک‌‌‌ شاخص‌‌‌ مهم‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌‌‌های‌‌‌ مجلس‌‌‌ شورای‌‌‌ اسلامی‌‌‌ به‌‌‌صورت ماهانه‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید، فروش و قیمت‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌ را محاسبه‌‌‌ می‌کند. اهمیت‌‌‌ این‌‌‌ شاخص‌‌‌ به‌‌‌روز برای‌‌‌ اقتصاد ایران که‌‌‌ تحولات زیادی‌‌‌ دارد بیشتر خواهد بود؛ زیرا بازخورد شوک‌های‌‌‌ واردشده به‌‌‌ اقتصاد ایران و واکنش‌‌‌های‌‌‌ سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل‌‌‌ مورد رصد قرار گیرد؛ این‌‌‌ درحالی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ آمار رسمی‌‌‌ بخش‌‌‌ حقیقی‌‌‌ به‌‌‌صورت فصلی‌‌‌ و با تاخیر ارائه‌‌‌ می‌شود.در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣ نرخ رشد ماهانه‌‌‌ قیمت‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ افزایش‌‌‌ 3.2درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ و همچنین‌‌‌ رشد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه‌‌‌ با افزایش‌‌‌ 0.6واحد درصدی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌، به‌‌‌ ١٩‌درصد رسیده است‌‌‌. میانگین‌‌‌ سالانه‌‌‌ شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ نیز در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ 0.6واحد‌درصد افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌ و میزان 21.1‌درصد افزایش‌‌‌ را نشان می‌دهد.

شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی

شاخص‌‌‌ تولید شرکت‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ با افزایش‌‌‌ 1.8درصدی‌‌‌ مواجه‌‌‌ شده است‌‌‌. در این‌‌‌ ماه نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، از بین‌‌‌ ١٥رشته‌فعالیت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ ١٠رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ افزایش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ تولید و ٥رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ کاهش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ تولید را تجربه‌‌‌ کرده‌اند. رشته‌‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ سایر کانی‌‌‌ غیرفلزی‌‌‌، تجهیزات برقی ‌‌‌و لاستیک‌‌‌ و پلاستیک‌‌‌ بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و رشته‌‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، چوب و کاغذ و خودرو و قطعات بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در کاهش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید داشته‌‌‌اند.

شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی

طی‌‌‌ اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣، شاخص‌‌‌ فروش شرکت‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ با افزایش‌‌‌ 0.7درصدی‌‌‌ مواجه‌‌‌ شده است‌‌‌. در این‌‌‌ ماه نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، ١٠رشته‌‌‌‌فعالیت‌‌‌ در شاخص‌‌‌ فروش افزایش و ٥رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ در شاخص‌‌‌ فروش کاهش داشته‌‌‌اند. رشته‌‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ تجهیزات برقی‌‌‌، سایر کانی‌‌‌ غیرفلزی‌‌‌ و فلزات پایه، ‌‌‌بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش و رشته‌‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ چوب و کاغذ، خودرو و قطعات و شیمیایی‌‌‌ به‌‌‌جز دارو بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در کاهش‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش داشته‌‌‌اند.

شاخص‌‌‌های‌‌‌ تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ شیمیایی‌‌‌ به‌‌‌جز دارو

در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣ شاخص‌‌‌ تولید رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ شیمیایی‌‌‌ به‌‌‌جز دارو، برمبنای‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ ٨درصدی‌‌‌ و شاخص‌‌‌ فروش آن نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ 12.8درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید تحت‌‌‌تاثیر زیربخش‌‌‌های‌‌‌ اصلی‌‌‌ و شاخص‌‌‌ فروش تحت‌‌‌تاثیر زیربخش‌‌‌های‌‌‌ خوراک پالایشگاه‌ها، متانول و کودها و ترکیبات نیتروژن رشد منفی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌.

شاخص‌‌‌های‌‌‌ تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ فلزات پایه

‌‌‌در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣، شاخص‌‌‌ تولید رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ فلزات پایه‌‌‌ برمبنای‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌، نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 6.2درصدی‌‌‌ و شاخص‌‌‌ فروش آن نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 16.1درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، تنها شاخص‌‌‌ فروش زیربخش‌‌‌ پروفیل‌‌‌ کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌.

شاخص‌‌‌های‌‌‌ تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر

در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣، شاخص‌‌‌ تولید رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر برمبنای‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌، نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 10.4درصدی‌‌‌ و شاخص‌‌‌ فروش آن نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ ٨درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، تنها شاخص‌‌‌ فروش زیربخش‌‌‌ کیک‌‌‌ و بیسکویت‌‌‌ کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است.

شاخص‌‌‌های‌‌‌ تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ دارو

در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣ شاخص‌‌‌ تولید رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ دارو برمبنای‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 6.7درصدی‌‌‌ و شاخص‌‌‌ فروش آن نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 2.6درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و فروش زیربخش‌‌‌ شربت‌‌‌ و سوسپانسیون به‌‌‌ افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و فروش منجر شده است‌‌‌.

شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌

در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣ نرخ رشد ماهانه‌‌‌ قیمت‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ افزایش‌‌‌ 3.2درصدی‌‌‌ داشته است.‌‌‌ رشد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه هم‌‌‌ با افزایش‌‌‌ 0.6واحد درصدی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌، به‌‌‌ ١٩‌درصد رسیده است‌‌‌. میانگین‌‌‌ سالانه‌‌‌ شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ نیز در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ 0.6واحد‌درصد افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌ و میزان 21.1‌درصد افزایش‌‌‌ را نشان می‌دهد.بررسی‌‌‌ شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌ نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣، رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات و لاستیک‌‌‌ و پلاستیک‌‌‌ بالاترین‌‌‌ نرخ رشد ماهانه‌‌‌ و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ لاستیک‌‌‌ و پلاستیک‌‌‌ و خودرو و قطعات بالاترین‌‌‌ نرخ رشد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه‌‌‌ را تجربه‌‌‌ کرده‌اند.

شاخص‌‌‌های‌‌‌ تولید و فروش شرکت‌های‌‌‌ معدنی‌‌‌ بورسی

‌‌‌در اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠٣، شاخص‌‌‌ تولید شرکت‌های‌‌‌ معدنی‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ با کاهش‌‌‌ 7.2درصدی‌‌‌ و شاخص‌‌‌ فروش شرکت‌های‌‌‌ معدنی‌‌‌ بورسی‌‌‌ هم‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ با کاهش‌‌‌ 27.5درصدی‌‌‌ مواجه‌‌‌ شده است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، تنها شاخص‌‌‌ تولید زیربخش‌‌‌ کنسانتره افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌.

2 copy