شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

شاخص تولید

شاخص تولید

  • کارنامه رشد صنعتی در فروردین‌ماه

    دنیای اقتصاد: روند تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی همچنان کاهشی است. طی سه‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال۱۴۰۳، رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۰.۹درصدی را نشان می‌دهد. در فروردین ماه سال۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۵درصدی را تجربه کرده است؛ ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردین‌ماه۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت‌های بخش صنعت در…
  • عقبگرد تولید و فروش صنعتی

    دنیای اقتصاد: رشد میانگین متحرک سه‌ماهه منتهی به اسفند سال۱۴۰۲، در شاخص تولید و شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی بورسی روندی کاهشی داشته است. بررسی روند یک‌ساله نشان می‌دهد بنگاه‌ها، سال۱۴۰۲ را با رشد ناچیز ۰.۴درصدی شاخص تولید و کاهش ۱.۲درصدی شاخص فروش به پایان رسانده‌اند.
  • فروش بنگاه‏‏‌ها جان گرفت

    دنیای اقتصاد: رشد شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در بهمن‌ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل همچنان منفی است، اما نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. پایش بخش حقیقی اقتصاد حاکی از این است که رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‏‏‌های صنعتی در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱.۰ و ۶.۱‌درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد بخشی از دلایل رشد فروش بنگاه‏‏‌ها به افزایش تقاضا در ماه‏‏‌های پایانی سال و اثر تقویمی مرتبط باشد. با وجود رشد بهمن‌ماه اما روند رشد شاخص تولید و فروش بنگاه‏‏‌ها همچنان منفی است. بررسی‏‏‌ها حاکی…
۱
بیشتر