این مطالعه از توپولوژی تجارت در ارزش افزوده (TiVA) برای تجزیه و تحلیل شبکه‌‌های تجاری در سه‌گروه تجارت سنتی، تجارت GVC ساده و تجارت GVC پیشرفته و براساس داده‌‌های OECD  طی بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ استفاده می‌کند. نتایج بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌‌‌‌های چینی نه‌تنها مراکز عرضه ارزش‌افزوده صنعتی هستند، بلکه به‌‌‌عنوان مراکز منطقه‌‌‌‌ای جدید هم در حوزه عرضه و تقاضا برای خدمات از طریق شبکه‌‌‌‌های ساده GVC فعالیت دارند. بنگاه‌‌های آمریکایی بر زنجیره‌‌های ارزش جهانی در حوزه خدمات تسلط دارند، در حالی که بنگاه‌‌های فراملیتی در آلمان و بریتانیا حضور عمده‌‌ای در ارائه ارزش‌افزوده در صنعت و خدمات از طریق شبکه‌های زنجیره ارزش جهانی پیچیده دارند. تجزیه و تحلیل دقیق شبکه‌‌ای مبتنی بر TiVA عاملان مسلط در هر نوع زنجیره ارزش جهانی را مشخص می‌کند و به سیاستگذاران برای پایش و ارتقای استراتژی‌‌های حکمرانی و رقابت‌پذیری آنها در زنجیره ارزش جهانی به روشی منعطف‌‌تر و متنوع‌‌تر کمک خواهد کرد.این گزارش طی روزهای آینده به صورت مبسوط منتشر می‌شود.