وی افزود: این میزان تولید نسبت به سال زراعی گذشته ۲/ ۱ درصد کاهش داشته است. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی اظهار کرد: میزان تولید گندم در این سال بالغ بر ۳/ ۱۳ میلیون تن بوده که سطحی به میزان ۴/ ۵ میلیون هکتار را به خود اختصاص داده است. تولید گندم ۴/ ۱۶ درصد از کل تولیدات زراعی و سطح این محصول ۷/ ۴۸ درصد از سطح برداشت را تشکیل می‌دهد. احمدی افزود: همچنین میزان تولید غلات در این سال بالغ بر ۴۵/ ۲۰ میلیون تن بوده که از سطحی به میزان ۶/ ۷ میلیون هکتار برداشت شده است. تولید غلات ۱۸/ ۲۵ درصد از کل تولیدات زراعی و سطح برداشت این محصولات ۶/ ۶۸ درصد از سطح برداشت کل محصولات زراعی را تشکیل می‌دهد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی، میزان تولید محصولات باغبانی در سال ۱۳۹۷ را بالغ بر ۵۳/ ۲۰ میلیون تن اعلام کرد و افزود: این میزان محصول از سطح باروری در حدود ۴۶/ ۲ میلیون هکتار حاصل شده و میزان تولید این محصولات در مقایسه با سال ۱۳۹۶ (۳/ ۲۱ میلیون تن) تغییر محسوسی نداشته است. احمدی تصریح کرد: پرتقال، انگور و سیب به ترتیب با میزان تولید ۱/ ۱۵، ۸/ ۱۴ و ۳/ ۱۴ میلیون تن، بیشترین سهم را در تولید محصولات باغی داشته‌اند. تولید فرآورده‌های پروتئینی کشور از ۲۳/ ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ به ۷۷/ ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ رسیده و رشدی معادل ۸/ ۳ درصد را نشان می‌دهد. از میزان تولید این فرآورده‌ها در سال ۱۳۹۷ معادل ۵/ ۸۲۹ هزارتن گوشت قرمز (۶۲/ ۵ درصد)، ۱۰ میلیون و ۶/ ۵۸۸ هزار تن شیر (۷۷۱/ ۷۱درصد)، ۲ میلیون و ۳۵۵ هزار تن گوشت مرغ (۹۵/ ۱۵ درصد)، ۵/ ۹۰۱ هزار تن تخم‌مرغ (۱۱/ ۶ درصد) و ۵/ ۹۰ هزار تن عسل (۶۱/ ۰ درصد) بوده است.