وی افزود: در رتبه‌بندی امسال، ۲۶ درصد شرکت‌های بزرگ در صنعت بانک و موسسات اعتباری، ۱۴ درصد در صنعت پتروشیمی، ۱۳ درصد در صنعت فرآورده‌های نفتی، ۷ درصد در صنعت فلزات اساسی و ۶ درصد در صنعت حمل و نقل و خودرو فعالیت می‌کنند. همچنین ۵۰ درصد شرکت‌های برتر صادرکننده در صنعت پتروشیمی، ۱۵ درصد در صنعت فرآورده‌های نفتی، ۱۷ درصد در صنعت فلزات اساسی و ۴ درصد در صنعت چندرشته‌ای فعال هستند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: رتبه‌بندی از ابعاد مختلفی اهمیت دارد که یکی از این ابعاد، کمک به برندسازی در داخل و بین‌الملل است‌. همچنین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی می‌توانند از رتبه‌بندی برای تدوین استراتژی‌های آتی بنگاه‌ها از طریق تحلیل روندهای اقتصادی استفاده کنند.