‎در این همایش استادان و فعالانی از صنایع غذایی از جمله محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران؛ امیررضا ثابت‌‌‌پی، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی؛ محمدرضا فخرالدینی، عضوهیأت‌‌‌مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع‌‌‌ غذایی و کشاورزی؛ حسن گرجی، عضو هیات‌‌‌مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع‌‌‌ غذایی و کشاورزی و دیگر صاحب‌نظران سخنرانی کردند. این همایش با حضور پررنگ متخصصان، فعالان، کارشناسان و دانشجویان صنایع غذایی و کشاورزی برگزار شد. در این همایش همچنین تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای در راستای همکاری دانشگاه و صنعت بین دانشگاه یادگار امام (ره) و فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی منعقد شد.