آزمایشگاه موسسه علوم و صنایع غذایی گواهینامه ISO 17025 گرفت

قدیر رجب‌زاده گفت: استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ تعیین‌کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون و مهم‌ترین مدرک تاییدیه دقت و صحت نتایج آزمون آزمایشگاهی در سطح کشور است.

وی اظهار کرد: سیستم مدیریت آزمایشگاه، کنترل مدارک و مستندات، شرایط محیطی آزمایشگاه، روش‌های آزمون و کالیبراسیون و صحه‌گذاری روش‌ها، سرویس و نگهداری تجهیزات، قابلیت ردیابی اندازه‌گیری‌ها، برنامه‌های کنترل کیفیت نتایج و... از الزامات فنی آزمایشگاه برای دریافت این گواهینامه به شمار می‌آید.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه ارزیابی الزامات کیفی و فنی براساس روش‌های اجرایی آزمایشگاه انجام ‌شده و شرایط محیطی، مستندها و سوابق نیز مورد بررسی قرار گرفت، افزود: این آزمایشگاه دارای گواهینامه تایید صلاحیت به‌عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست، برای ارائه خدمت به تولیدکنندگان مواد غذایی است.

وی گفت: آزمایشگاه مرکزی موسسه پس از تلاش‌های بی‌وقفه مدیران و کارشناسان و پس از بازرسی کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران موفق به دریافت گواهینامه و استقرار و پیاده‌سازی الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ شد.

رجب‌زاده گفت: ازآنجا که کیفیت فرآیندی مداوم است امیدواریم با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در آزمایشگاه‌های این موسسه بتوانیم گامی موثر در جهت ارائه هر‌چه‌بهتر خدمات به تولیدکنندگان، پژوهشگران و دانشجویان برداریم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت استراتژیک محصول زعفران برای کشور خاطرنشان کرد: با توجه به مرجع بودن این آزمایشگاه برای تایید کیفیت زعفران و نظر به فعالیت‌های علمی و بین‌المللی موسسه، اخذ این گواهینامه می‌تواند به قابل استناد بودن نتایج آزمون‌ها در سطح جهانی کمک قابل‌توجهی کند.