لازم به ذکر است که مطابق با قسمت «ر» بند پنج ماده یک آیین نامه فوق، «خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرمایه گذاری‌های مربوط به بیمه» در «موسسه مالی و اعتباری» تعریف شده است. بنابراین متولیان «صنعت بیمه» جایگاه واحد مبارزه با پولشویی و... را با اجرای موارد زیر مدنظر قرار دهند:

۱- ایجاد واحد مبارزه با پولشویی و... در ساختار داخلی

۲- معرفی شخص مسوول واحد مبارزه با پولشویی و... به مرکز (اطلاعات مالی)

۳- انتخاب و انتصاب مسوول واحد مبارزه با پولشویی و... با عنوان سازمانی مدیر

۴- پیگیری بررسی صلاحیت تخصصی مسوول واحد مبارزه با پولشویی و... توسط مرکز (اطلاعات مالی)

۵- فعالیت مستقیم مسوول واحد مبارزه با پولشویی و... زیرنظر مدیر عامل

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند