قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳/ قیمت‌ها پایین آمد

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۳۴ (دو هزار و سیصد و سی و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۳۴ ۶.۰۰ ۰.۲۵ 11:35
۲,۳۲۸ ۳.۰۰ ۰.۱۲ روز قبل
۲,۳۲۵ -۲.۰۰ -۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۹۵,۱۰۰ (سه میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۴۹۵,۱۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۱۴ 11:35
۳,۴۹۹,۷۰۰ -۲۲,۹۰۰ -۰.۶۶ روز قبل
۳,۵۲۲,۶۰۰ -۱۶,۲۰۰ -۰.۴۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۱۱۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد و ده هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ (چهل و دو میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۰.۵۹ 11:35
۴۲,۸۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۴۷ روز قبل
۴۳,۰۵۰,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۹۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۶۳ 11:42
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۴۱ روز قبل
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.