نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۹۲ (دو هزار و سیصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۹۲ ۰ ۰ 19:00
۲,۳۹۲ ۶ ۰.۲۵ روز قبل
۲,۳۸۶ ۱۲ ۰.۵ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۲۱,۴۰۰ (سه میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۷۲۱,۴۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۱.۲۳ 19:00
۳,۶۷۵,۴۰۰ -۱۱۷,۵۰۰ -۳.۲ روز قبل
۳,۷۹۲,۹۰۰ -۲۷,۷۰۰ -۰.۷۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۱۲۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۷۱۵ (چهل و سه هزار و هفتصد و پانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۷۱۵ ۱۵۰ ۰.۳۴ 18:55
۴۳,۵۶۵ -۰.۰۱ روز قبل
۴۳,۵۶۷ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۵۹۹ (چهل و شش هزار و پانصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۵۹۹ ۱۸۰ ۰.۳۸ 19:00
۴۶,۴۱۹ ۵۰ ۰.۱ روز قبل
۴۶,۳۶۹ ۶۴ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۴.۴۱ درصدی، از ۸۳,۳۶۸ (هشتاد و سه هزار و سیصد و شصت و هشت ) تومان به ۷۹,۸۵۰ (هفتاد و نه هزار و هشتصد و پنجاه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۹,۸۵۰ -۳,۵۱۸ -۴.۴۱ 19:00
۸۳,۳۶۸ -۱۹۰ -۰.۲۳ روز قبل
۸۳,۵۵۸ ۱,۲۰۸ ۱.۴۴ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۳۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۰۳ (یازده هزار و نهصد و سه ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۸۵ (یک هزار و نهصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۴۶,۴۰۰ (چهل و شش هزار و چهارصد ) تومان به ۴۶,۸۰۰ (چهل و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۴۰۰ (چهل و یک هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۹ (چهل و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۱۴ 18:55
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ -۱,۴۰۰,۰۰۰ -۳.۲۵ روز قبل
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 19:03
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۱.۹۷ روز قبل
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۲.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.