قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در ادامه معاملات امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۸ (دو هزار و هجده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۸ ۲.۰۰ ۰.۰۹ 08:03
۲,۰۱۶ -۱.۰۰ -۰.۰۵ روز قبل
۲,۰۱۷ -۷.۰۰ -۰.۳۵ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۸۰۰,۳۰۰ (دو میلیون و هشتصد هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۸۰۰,۳۰۰ ۴۴,۲۰۰ ۱.۵۷ 14:36
۲,۷۵۶,۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۷ ۲ روز پیش
۲,۷۵۴,۱۰۰ ۳,۲۰۰ ۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۵۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد و سی هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۹۲۱ -۰.۰۱ 14:31
۴۲,۹۲۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۲,۹۲۲ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در مرکز مبادله

یورو در مرکز مبادله امروز به ۴۶,۶۳۸ (چهل و شش هزار و ششصد و سی و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۲.۷۱ درصدی، از ۶۹,۵۵۸ (شصت و نه هزار و پانصد و پنجاه و هشت ) تومان به ۷۱,۵۰۰ (هفتاد و یک هزار و پانصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۴۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۵,۴۲۰ (پانزده هزار و چهارصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۵۵ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۸۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۱.۸۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۱,۸۰۰ (چهل و یک هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۳۷,۰۰۰ (سی و هفت هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دینار عراق

همچنین دینار عراق بدون تغییر نسبت به ۳ روز پیش، ۴۲ (چهل و دو ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶ 14:32
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۵ ۲ روز پیش
۳۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۵ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۶ 14:35
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۴ ۲ روز پیش
۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۲۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱.۶۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.