به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت سکه و کاهش قیمت طلاست.

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۲ (دو هزار و سی و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۲ ۶.۲۰ ۰.۳ 15:00
۲,۰۲۶ ۸.۳۰ ۰.۴ روز قبل
۲,۰۱۸ ۰.۵۰ ۰.۰۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۶۶۸,۸۰۰ (دو میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۶۶۸,۸۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۰۶ 16:11
۲,۶۷۰,۲۰۰ ۳۲,۳۰۰ ۱.۲ روز قبل
۲,۶۳۷,۹۰۰ -۴۶,۶۰۰ -۱.۷۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۶۱,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و شصت و یک هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۳۰۶ (چهل و دو هزار و سیصد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۳۰۶ ۰ ۰ 11:14
۴۲,۳۰۶ ۰ ۰ روز قبل
۴۲,۳۰۶ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۶,۴۰۹ (چهل و شش هزار و چهارصد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۴۰۹ -۳۱۳ -۰.۶۸ 15:20
۴۶,۷۲۲ ۱۲۷ ۰.۲۷ روز قبل
۴۶,۵۹۵ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از ۵۳,۵۰۰ (پنجاه و سه هزار و پانصد ) تومان به ۵۳,۴۲۸ (پنجاه و سه هزار و چهارصد و بیست و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۴۲۸ -۷۲ -۰.۱۴ 15:20
۵۳,۵۰۰ -۱۲ -۰.۰۳ روز قبل
۵۳,۵۱۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۱۹ (یازده هزار و پانصد و نوزده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۱,۵۹۸ (سی و یک هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 32,793,000 (سی و دو میلیون و هفتصد و نود و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.12 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۷۹۳,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۰.۱۲ 16:07
۳۲,۷۵۱,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱.۶۷ روز قبل
۳۲,۲۰۱,۰۰۰ -۱,۱۹۸,۰۰۰ -۳.۷۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۷ 16:07
۱۸,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۶ روز قبل
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۲.۱۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۷۶,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.