به گزارش دنیای اقتصاد، در پایان معاملات بازار امروز قیمت دلار و طلا روند صعودی را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۶۶۹ (یک هزار و ششصد و شصت و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۶۶۹ -۲.۳۰ -۰.۱۴ 15:00
۱,۶۷۱ -۴.۵۰ -۰.۲۷ روز قبل
۱,۶۷۶ ۱.۷۰ ۰.۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۰۵ درصدی، از ۱,۳۰۹,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و نه هزار) تومان به ۱,۳۰۹,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و نه هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۹,۷۰۰ ۷۰۰ ۰.۰۵ 15:15
۱,۳۰۹,۰۰۰ -۷,۴۰۰ -۰.۵۷ روز قبل
۱,۳۱۶,۴۰۰ -۹,۷۰۰ -۰.۷۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۷۹,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۶۲۰ (سی و یک هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۲۵ درصدی، از ۲۸,۶۵۰ (بیست و هشت هزار و ششصد و پنجاه ) تومان به ۲۸,۵۸۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۵۸۰ -۷۰ -۰.۲۵ 15:14
۲۸,۶۵۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۸,۶۵۰ ۴۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۵ درصدی، از ۳۱,۴۸۱ (سی و یک هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان به ۳۱,۶۴۲ (سی و یک هزار و ششصد و چهل و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۶۴۲ ۱۶۱ ۰.۵ 17:20
۳۱,۴۸۱ -۴۸۹ -۱.۵۶ روز قبل
۳۱,۹۷۰ ۴۰۱ ۱.۲۵ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۲۶ تومان افزایش، ۳۶,۱۷۹ (سی و شش هزار و یکصد و هفتاد و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۱۷۹ ۳۲۶ ۰.۹ 17:20
۳۵,۸۵۳ -۵۷۳ -۱.۶ روز قبل
۳۶,۴۲۶ ۷۶ ۰.۲ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۷۵۰ (هشت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۳۰ (یک هزار و هفتصد و سی ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۱۱۹ تومان افزایش، ۲۳,۷۹۴ (بیست و سه هزار و هفتصد و نود و چهار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۱ (بیست و یک ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 14,275,000 (چهارده میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۲۷۵,۰۰۰ -۸,۰۰۰ -۰.۰۶ 15:15
۱۴,۲۸۳,۰۰۰ -۱۵۶,۰۰۰ -۱.۱ روز قبل
۱۴,۴۳۹,۰۰۰ -۲۸,۰۰۰ -۰.۲ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۰۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۳ 11:26
۸,۰۵۰,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۱.۵ روز قبل
۸,۱۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۹۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.