به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار روند صعودی را تجربه کردند.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۹ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۹ ۱۹ ۱.۰۴ ۱۵:۰۰
۱,۷۶۱ -۱۵.۵۰ -۰.۸۹ روز قبل
۱,۷۷۶ ۵.۴۰ ۰.۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۵ درصدی، از ۱,۳۵۹,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و ششصد) تومان به ۱,۳۶۵,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۶۵,۸۰۰ ۶,۲۰۰ ۰.۴۵ ۱۶:۰۹
۱,۳۵۹,۶۰۰ -۱۰,۴۰۰ -۰.۷۷ روز قبل
۱,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰ ۰.۵۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۱۴,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۲۲۰ (سی و یک هزار و دویست و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۱ درصدی، از ۲۷,۷۸۱ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۷,۷۸۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۸۰ -۰.۰۱ ۱۱:۱۹
۲۷,۷۸۱ ۲۵ ۰.۰۸ روز قبل
۲۷,۷۵۶ ۲۷ ۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۸۶۴ (سی و یک هزار و هشتصد و شصت و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۶۴ ۹۶ ۰.۳ ۱۵:۲۰
۳۱,۷۶۸ -۵۷۹ -۱.۸۳ روز قبل
۳۲,۳۴۷ -۱۰۶ -۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۲ درصدی، از ۳۷,۹۹۶ (سی و هفت هزار و نهصد و نود و شش ) تومان به ۳۸,۰۷۵ (سی و هشت هزار و هفتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۰۷۵ ۷۹ ۰.۲ ۱۵:۲۰
۳۷,۹۹۶ -۶۲۵ -۱.۶۵ روز قبل
۳۸,۶۲۱ -۱۳۴ -۰.۳۵ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۳۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۶۵۰ (هشت هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۴,۳۶۰ (بیست و چهار هزار و سیصد و شصت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 14,807,000 (چهارده میلیون و هشتصد و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.1 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۰۷,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۱ ۱۶:۱۰
۱۴,۷۹۱,۰۰۰ -۸۶,۰۰۰ -۰.۵۹ روز قبل
۱۴,۸۷۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۰.۳۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۲۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۴ ۱۶:۱۰
۸,۱۸۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۲ روز قبل
۸,۲۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۱۹۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و نود هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۴۳,۰۰۰ (سه میلیون و چهل و سه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.