به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۹ (یک هزار و هفتصد و شصت و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۹ -۶.۹۰ -۰.۴ 09:00
۱,۷۷۶ ۵.۴۰ ۰.۳ روز قبل
۱,۷۷۱ ۴.۱۰ ۰.۲۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۴۸ درصدی، از ۱,۳۷۰,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان به ۱,۳۵۰,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۵۰,۱۰۰ -۱۹,۹۰۰ -۱.۴۸ 11:35
۱,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰ ۰.۵۶ روز قبل
۱,۳۶۲,۳۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۳ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۸۴۸,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۴۰۰ (سی و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی، از ۲۷,۷۵۶ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و شش ) تومان به ۲۷,۷۸۱ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۸۱ ۲۵ ۰.۰۸ 11:35
۲۷,۷۵۶ ۲۷ ۰.۰۹ روز قبل
۲۷,۷۲۹ ۲۶ ۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در صرافی ملی امروز

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۸۸۳ (بیست و هشت هزار و هشتصد و هشتاد و سه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 14,833,000 (چهارده میلیون و هشتصد و سی و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۳۳,۰۰۰ -۴۴,۰۰۰ -۰.۳ 11:36
۱۴,۸۷۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۰.۳۱ روز قبل
۱۴,۸۳۰,۰۰۰ -۲۴,۰۰۰ -۰.۱۷ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۲۲۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۲۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۳ 11:36
۸,۲۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۶ روز قبل
۸,۲۰۰,۰۰۰ -۳۴,۰۰۰ -۰.۴۲ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۷۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و بیست هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۴۳,۰۰۰ (سه میلیون و چهل و سه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.