به گزارش دنیای اقتصاد، امروز در بازار عمده قیمت‌ها نسبت به روز گذشته پایین آمد.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۴ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و چهار) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۴ ۷.۴۰ ۰.۴۱ ۱۵:۰۰
۱,۷۶۷ ۲.۵۰ ۰.۱۴ ۲ روز پیش
۱,۷۶۴ ۱۲ ۰.۶۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۱,۳۶۶,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و سیصد) تومان به ۱,۳۶۲,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۶۲,۳۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۳ ۱۶:۱۵
۱,۳۶۶,۳۰۰ -۱۰,۴۰۰ -۰.۷۷ روز قبل
۱,۳۷۶,۷۰۰ ۱۲,۷۰۰ ۰.۹۲ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۶۵۰ (سی و یک هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۲۷,۷۰۳ (بیست و هفت هزار و هفتصد و سه) تومان به ۲۷,۷۲۹ (بیست و هفت هزار و هفتصد و بیست و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۲۹ ۲۶ ۰.۰۹ ۱۱:۲۳
۲۷,۷۰۳ ۱۶ ۰.۰۵ روز قبل
۲۷,۶۸۷ ۲۷ ۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۵۳۵ (سی و دو هزار و پانصد و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۵۳۵ -۴۸ -۰.۱۵ ۱۵:۲۰
۳۲,۵۸۳ -۵۲ -۰.۱۶ روز قبل
۳۲,۶۳۵ ۳۸۵ ۱.۱۷ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان افزایش، ۳۸,۷۸۰ (سی و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۷۸۰ ۲۰ ۰.۰۵ ۱۵:۲۰
۳۸,۷۶۰ -۶۱.۰۰ -۰.۱۶ روز قبل
۳۸,۸۲۱ ۲۳۷ ۰.۶۱ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۶۹۰ (هشت هزار و ششصد و نود ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۴,۸۰۸ (بیست و چهار هزار و هشتصد و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 14,830,000 (چهارده میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۳۰,۰۰۰ -۲۴,۰۰۰ -۰.۱۷ ۱۶:۱۹
۱۴,۸۵۴,۰۰۰ -۱۳۷,۰۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۱۴,۹۹۱,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰ ۰.۸۲ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۲۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۰۰,۰۰۰ -۳۴,۰۰۰ -۰.۴۲ ۱۶:۱۹
۸,۲۳۴,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۰.۲ روز قبل
۸,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۷۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۴۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهل هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.