به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز کاهش نسبی را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 17 مهر 1400

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۵۷ (یک هزار و هفتصد و پنجاه و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۵۷ -۱.۰۰ -۰.۰۶ 06:00
۱,۷۵۸ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۱,۷۵۸ -۳.۷۰ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۱۶ درصدی، از ۱,۱۵۹,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد) تومان به ۱,۱۴۶,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۶,۲۰۰ -۱۳,۲۰۰ -۱.۱۶ 17:28
۱,۱۵۹,۴۰۰ -۶,۷۰۰ -۰.۵۸ ۳ روز پیش
۱,۱۶۶,۱۰۰ ۳,۲۰۰ ۰.۲۷ ۵ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۳ روز پیش، با ۶۱۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۶۱,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۷۴۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۴۰ -۲۴۰ -۰.۸۷ 17:27
۲۷,۹۸۰ -۸۰ -۰.۲۹ ۳ روز پیش
۲۸,۰۶۰ ۱۱۰ ۰.۳۹ ۵ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۵ درصدی، از ۲۷,۲۷۱ (بیست و هفت هزار و دویست و هفتاد و یک ) تومان به ۲۶,۸۶۹ (بیست و شش هزار و هشتصد و شصت و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۸۶۹ -۴۰۲ -۱.۵ 17:28
۲۷,۲۷۱ ۲۲ ۰.۰۸ ۳ روز پیش
۲۷,۲۴۹ -۴۳ -۰.۱۶ ۵ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۳۲,۳۵۵ (سی و دو هزار و سیصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۳۲,۲۲۴ (سی و دو هزار و دویست و بیست و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۲۲۴ -۱۳۱ -۰.۴۱ 17:20
۳۲,۳۵۵ -۲۵۹ -۰.۸۱ ۳ روز پیش
۳۲,۶۱۴ ۱۰۲ ۰.۳۱ ۵ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۴۹ درصدی، از ۳۸,۰۶۱ (سی و هشت هزار و شصت و یک ) تومان به ۳۷,۸۷۹ (سی و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۸۷۹ -۱۸۲ -۰.۴۹ 17:20
۳۸,۰۶۱ -۱۲۳ -۰.۳۳ ۳ روز پیش
۳۸,۱۸۴ ۱۶۳ ۰.۴۲ ۵ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۹۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۷,۵۷۰ (هفت هزار و پانصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۳۰۰ (سه هزار و سیصد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۶۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۲,۳۳۶ (بیست و دو هزار و سیصد و سی و شش ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,729,000 (یازده میلیون و هفتصد و بیست و نه هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۷۲۹,۰۰۰ -۴۱,۰۰۰ -۰.۳۵ 17:29
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ -۱۰۱,۰۰۰ -۰.۸۶ ۳ روز پیش
۱۱,۸۷۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۴ ۵ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۰۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۰۲۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۵ 11:28
۶,۰۵۰,۰۰۰ -۴۱,۰۰۰ -۰.۶۸ ۳ روز پیش
۶,۰۹۱,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۰.۲۷ ۵ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۵۶۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و شصت هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۳۶,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و سی و شش هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
22 نفر این پست را پسندیده اند