به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت‌ها در پایان معاملات امروز بازار روند صعودی را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 12 مرداد 1400

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۰ (یک هزار و هشتصد و ده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۰ -۶.۶۰ -۰.۳۷ 15:00
۱,۸۱۷ ۳.۱۰ ۰.۱۷ روز قبل
۱,۸۱۴ -۳.۹۰ -۰.۲۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹ درصدی، از ۱,۰۸۹,۰۰۰ (یک میلیون و هشتاد و نه هزار) تومان به ۱,۰۹۸,۹۰۰ (یک میلیون و نود و هشت هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۹۸,۹۰۰ ۹,۹۰۰ ۰.۹ 17:21
۱,۰۸۹,۰۰۰ -۱۲,۵۰۰ -۱.۱۵ روز قبل
۱,۱۰۱,۵۰۰ -۹,۹۰۰ -۰.۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۷۶۶,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۶۳۰ (بیست و پنج هزار و ششصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۶۳۰ ۱۵۰ ۰.۵۸ 17:20
۲۵,۴۸۰ -۱۴۰ -۰.۵۵ روز قبل
۲۵,۶۲۰ -۳۶۰ -۱.۴۱ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۴۵ درصدی، از ۲۴,۸۸۶ (بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) تومان به ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۰۰۰ ۱۱۴ ۰.۴۵ 15:10
۲۴,۸۸۶ ۶۱ ۰.۲۴ روز قبل
۲۴,۸۲۵ -۴۱۵ -۱.۶۸ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۸۱ تومان کاهش، ۳۰,۳۲۵ (سی هزار و سیصد و بیست و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۲۵ -۸۱ -۰.۲۷ 17:20
۳۰,۴۰۶ -۲۰ -۰.۰۷ روز قبل
۳۰,۴۲۶ -۹۵ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۵,۵۲۶ (سی و پنج هزار و پانصد و بیست و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۵۲۶ -۳۰ -۰.۰۹ 17:20
۳۵,۵۵۶ -۹۹ -۰.۲۸ روز قبل
۳۵,۶۵۵ -۱۱۱ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان افزایش، ۷,۰۲۰ (هفت هزار و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۰۹۰ (سه هزار و نود ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۴۰۰ (بیست هزار و چهارصد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,385,000 (یازده میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.53 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۱.۵۳ 17:20
۱۱,۲۱۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۲۷ روز قبل
۱۱,۲۴۰,۰۰۰ -۲۸۰,۰۰۰ -۲.۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ 17:21
۵,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۷ روز قبل
۵,۸۵۰,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۲۳ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۷۴۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و چهل هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۹,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و نه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
57 نفر این پست را پسندیده اند