به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در پایان معاملات امروز شاهد کاهش عمده قیمت هاست.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 11 مرداد 1400

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۸ (یک هزار و هشتصد و هشت) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۸ -۵.۴۰ -۰.۳ 15:00
۱,۸۱۴ -۳.۹۰ -۰.۲۲ ۲ روز پیش
۱,۸۱۸ -۱۴.۸۰ -۰.۸۲ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۱۵ درصدی، از ۱,۱۰۱,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و یک هزار و پانصد ) تومان به ۱,۰۸۹,۰۰۰ (یک میلیون و هشتاد و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۸۹,۰۰۰ -۱۲,۵۰۰ -۱.۱۵ 17:42
۱,۱۰۱,۵۰۰ -۹,۹۰۰ -۰.۹ روز قبل
۱,۱۱۱,۴۰۰ ۱۶,۲۰۰ ۱.۴۵ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۷۱۶,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و شانزده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۴۸۰ (بیست و پنج هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۴۸۰ -۱۴۰ -۰.۵۵ 17:41
۲۵,۶۲۰ -۳۶۰ -۱.۴۱ روز قبل
۲۵,۹۸۰ ۶۹۰ ۲.۶۵ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۶۱ تومان افزایش، ۲۴,۸۸۶ (بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۸۸۶ ۶۱ ۰.۲۴ 15:10
۲۴,۸۲۵ -۴۱۵ -۱.۶۸ روز قبل
۲۵,۲۴۰ ۷۰۳ ۲.۷۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۳۰,۴۲۶ (سی هزار و چهارصد و بیست و شش ) تومان به ۳۰,۴۰۶ (سی هزار و چهارصد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۴۰۶ -۲۰ -۰.۰۷ 17:20
۳۰,۴۲۶ -۹۵ -۰.۳۲ روز قبل
۳۰,۵۲۱ ۷۳۴ ۲.۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۹۹ تومان کاهش، ۳۵,۵۵۶ (سی و پنج هزار و پانصد و پنجاه و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۵۵۶ -۹۹ -۰.۲۸ 17:20
۳۵,۶۵۵ -۱۱۱ -۰.۳۲ روز قبل
۳۵,۷۶۶ ۷۶۱ ۲.۱۲ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۹۷۰ (شش هزار و نهصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۰۶۰ (سه هزار و شصت ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۵۰۶ (بیست هزار و پانصد و شش ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,210,000 (یازده میلیون و دویست و ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.26 درصدی داشته است.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۷ 17:43
۵,۸۵۰,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰ -۲.۲۳ روز قبل
۵,۹۸۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱.۸۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۶۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

این مطلب برایم مفید است
68 نفر این پست را پسندیده اند