به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در چهارمین روز از مرداد ماه شاهد افزایش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۹ (یک هزار و هشتصد و نه) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۹ ۶.۴۰ ۰.۳۵ ۱۵:۰۰
۱,۸۰۲ -۲.۳۰ -۰.۱۳ ۲ روز پیش
۱,۸۰۵ -۱.۹۰ -۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۵۸ درصدی، از ۱,۰۶۱,۵۰۰ (یک میلیون و شصت و یک هزار و پانصد ) تومان به ۱,۰۷۸,۶۰۰ (یک میلیون و هفتاد و هشت هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۷۸,۶۰۰ ۱۷,۱۰۰ ۱.۵۸ ۱۷:۱۶
۱,۰۶۱,۵۰۰ ۶,۴۰۰ ۰.۶ روز قبل
۱,۰۵۵,۱۰۰ ۱,۷۰۰ ۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۳۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۶۸,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۸۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۸۰ ۱۸۰ ۰.۷۲ ۱۷:۱۴
۲۴,۸۰۰ ۱۲۰ ۰.۴۸ روز قبل
۲۴,۶۸۰ ۱۶۰ ۰.۶۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۲ درصدی، از ۲۳,۹۱۱ (بیست و سه هزار و نهصد و یازده ) تومان به ۲۴,۴۰۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد ) تومان رسید.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۲۹۶ تومان افزایش، ۲۹,۴۷۸ (بیست و نه هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۴۷۸ ۲۹۶ ۱ ۱۷:۲۰
۲۹,۱۸۲ ۱۴۲ ۰.۴۸ روز قبل
۲۹,۰۴۰ ۲۳۴ ۰.۸ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۰۲ درصدی، از ۳۴,۱۱۴ (سی و چهار هزار و یکصد و چهارده ) تومان به ۳۴,۴۶۹ (سی و چهار هزار و چهارصد و شصت و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۴۶۹ ۳۵۵ ۱.۰۲ ۱۷:۲۰
۳۴,۱۱۴ ۱۶۵ ۰.۴۸ روز قبل
۳۳,۹۴۹ ۴۰۹ ۱.۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۴۰ (شش هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۹۲۰ (دو هزار و نهصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۷۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۸۹۱ (نوزده هزار و هشتصد و نود و یک ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,890,000 (ده میلیون و هشتصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.74 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۱.۷۴ ۱۷:۱۵
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰ ۰.۹۴ روز قبل
۱۰,۵۹۹,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۰.۴۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۴.۳۴ ۱۷:۱۶
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و نه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند