متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در سال ١٣٩٨، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد ٣٢.٠ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٧٢٢٤ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ٥٩.٢ درصدی ١٨٧٧١ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ٣١.٨ درصدی ٦٣٨٩٤ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه‌ای با افزایش ٢٤.٠ درصدی معادل ١٧٨١٧ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ١٠.٦ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ٥٩٣٤٧ ریال و قیمت عدس با ١٦.٨ درصد افزایش به ٥٧٦٠٤ ریال رسید.

در بخش دانه‌های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با ١٨٣.٥ درصد افزایش نسبت به سال ٩٧ به ٩٣٤٧٠ ریال و قیمت متوسط کلزا با ٢٠.٥ درصد افزایش به ٣٤١٠٣ ریال بالغ شد.

در بخش محصولات لیفی، قیمت متوسط هر کیلو پنبه (وش) با افزایش ١٥.١ درصدی نسبت به سال ٩٧ برابر ٦٥٤٥٣ ریال بوده است.

در بخش محصولات جالیزی، قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با کاهش ١٩.٧ درصدی به ٧١١٠ ریال، قیمت خربزه با افزایش ٨.١ درصدی به ١٥٦١٧ ریال و قیمت خیار با کاهش ٢.٣ درصدی به ٢٠٢١٩ ریال رسید.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی معادل ٢٣٦٨٩ ریال و هر کیلو پیاز ٢٣٢٥٤ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٩٠.٣ و ١٠٤.٩ درصد رشد داشته است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ٧.٨ درصد کاهش برابر ١٥٣٧٩ ریال و هر کیلو بادمجان با ٣٢.٣ درصد افزایش برابر ١٧٩٥١ ریال بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل ١٩١٦٣ ریال و هر کیلو شبدر خشک برابر ١٩٨٥٧ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ٦٥.٣ و ٩٤.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر ٦٦٠٠٢ ریال و هر کیلو هلو ٤٢٢٠٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٤٩.٣ و ٣٣.١ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی ٢٧٣٦٤ ریال بوده که نسبت به سال قبل ١٢.٨ درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور به ٣٣٥٣٩ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ١٧.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش ١١.٦ درصد به ١٦١١٦ ریال و قیمت نارنگی با کاهش ٧.٦ درصدی به ١٨٩١٩ ریال رسید.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و برة زنده ٤٠٤٤٣٥ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ٣٢٥٤٣٩ ریال بوده که نسبت به سال ٩٧ به ترتیب معادل ٧٢.٣ و ٣٧.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ١٣٩٨، در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ٥٩٣٦٠ ریال و هر کیلو شیر گاو ٢٢٢٨٦ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٣٠.٩ و ٤٠.٨ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ٢٤٦٦٠٥٨ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٣٧.٣ درصد افزایش و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٧٣٥٧٨٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٣٢.٢ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی با افزایش ٤٠.٥ درصدی معادل ١١٥٨٢٤٩ ریال و هزینه دیسک زمین زراعی دیم با افزایش ٨.٩ درصدی معادل ٧٠٦٤٦٦ ریال بوده است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد برابر ٨١٦٧٥٣ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ٥٧٨٩٩٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٥٢.٩ و ٤٢.١ درصد افزایش داشته است و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد برابر ١٠٦٨٨٨١ ریال بوده که نسبت به سال ٩٧ معادل ٣٠.٧ درصد رشد نشان می‌دهد.

به علاوه، دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک کار مرد با ٣١.٣ درصد افزایش به ٧٦٣٢١٨ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ٢٦.٠ درصد افزایش به رقم ٧٤١٢٩٨ ریال بالغ شد.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند