به گزارش دنیای اقتصاد، امروز بازار طلا بر مدار افزایش پیش رفت و بازار ارز شاهد نزول قیمت دلار در صرافی ها و پوند بود. بازار سکه هم به جز سکه بهار آزادی افزایش قیمت را تجربه کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 30 شهریور 98

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۵۰۴ (یک هزار و پانصد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۱,۵۱۷ (یک هزار و پانصد و هفده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۵۱۷ ۱۳ ۰.۸۷ امروز
۱,۵۰۴ ۱۱ ۰.۷۱ روز قبل
۱,۴۹۳ -۱۰ -۰.۶۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۱۲,۳۰۰ (چهارصد و دوازده هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱۲,۳۰۰ ۲,۷۰۰ ۰.۶۵ امروز
۴۰۹,۶۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۰۹,۶۰۰ ۲,۱۰۰ ۰.۵۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۶۷ درصدی، از ۵۴۶,۱۰۰ (پانصد و چهل و شش هزار و یکصد ) تومان به ۵۴۹,۸۰۰ (پانصد و چهل و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴۹,۸۰۰ ۳,۷۰۰ ۰.۶۷ امروز
۵۴۶,۱۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۵۴۶,۱۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۵۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۷۸۴,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۵۶ امروز
۱,۷۷۴,۰۰۰ -۲,۰۰۰ -۰.۱۲ ۲ روز پیش
۱,۷۷۶,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۰.۷۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، دلار که ۲ روز پیش تا ۱۱,۴۵۰ (یازده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۱۱,۴۴۷ (یازده هزار و چهارصد و چهل و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۴۴۷ -۰.۰۳ امروز
۱۱,۴۵۰ ۵۰ ۰.۴۳ ۲ روز پیش
۱۱,۴۰۰ ۱۰۰ ۰.۸۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۵۲۰ (یازده هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۲,۷۴۴ (دوازده هزار و هفتصد و چهل و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۷۴۴ ۱ ۰ امروز
۱۲,۷۴۳ ۴۹ ۰.۳۸ ۲ روز پیش
۱۲,۶۹۴ -۰.۰۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۲۲ درصدی، از ۱۴,۴۳۷ (چهارده هزار و چهارصد و سی و هفت ) تومان به ۱۴,۴۰۵ (چهارده هزار و چهارصد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۴۰۵ -۳۲ -۰.۲۳ امروز
۱۴,۴۳۷ -۴۶ -۰.۳۲ ۲ روز پیش
۱۴,۴۸۳ ۵۶ ۰.۳۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۳,۱۷۰ (سه هزار و یکصد و هفتاد ) تومان، لاری گرجستان ۳,۸۸۸ (سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت) تومان، لیر ترکیه ۲,۰۲۱ (دو هزار و بیست و یک ) تومان، دلار کانادا ۸,۷۲۷ (هشت هزار و هفتصد و بیست و هفت ) تومان، دلار استرالیا ۷,۸۰۶ (هفت هزار و هشتصد و شش ) تومان، فرانک سوئیس ۱۱,۸۹۲ (یازده هزار و هشتصد و نود و دو ) تومان، منات آذربایجان ۶,۸۰۱ (شش هزار و هشتصد و یک ) تومان، روبل روسیه ۱۸۱ (یکصد و هشتاد و یک ) تومان، بات تایلند ۳۸۴ (سیصد و هشتاد و چهار ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۷۸۷ (دو هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۴,۰۱۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ده هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۴ درصدی به ۳,۹۹۴,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۹۴,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۰.۴۱ امروز
۴,۰۱۰,۰۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۱ ۲ روز پیش
۴,۰۱۴,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۷۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۰۹۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نود هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴,۰۸۸,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۸۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۰.۶۶ امروز
۴,۰۶۱,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۹ ۲ روز پیش
۴,۰۵۷,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۰.۸۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۲,۰۶۵,۰۰۰ (دو میلیون و شصت و پنج هزار) تومان به ۲,۰۷۸,۰۰۰ (دو میلیون و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۲۷۹,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۹۰۹,۰۰۰ (نهصد و نه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
40 نفر این پست را پسندیده اند