به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۳۸۰ تومان و قیمت طلا ۲۴ عیار ۱۸۵۰ تومان افزایش یافت.

قیمت طلا

 

آخرین قیمت اونس طلا

قیمت هر اونس طلا امروز برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، به طوری که هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۳۰۲ (یک هزار و سیصد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۸ مارچ ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۱,۳۰۴ (یک هزار و سیصد و چهار ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۴ ۲ ۰.۱۳ درصدی امروز
۱,۳۰۲ ۱ ۰.۰۷ درصدی ۲ روز پیش
۱,۳۰۳ ۴ ۰.۳۱ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۱۶,۵۴۰ (چهارصد و شانزده هزار و پانصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۳ درصدی داشت.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱۶,۵۴۰ ۱,۳۸۰ ۰.۳۳ درصدی امروز
۴۱۵,۱۶۰ ۱,۸۵۰ ۰.۴۴ درصدی روز قبل
۴۱۷,۰۱۰ ۳,۱۷۰ ۰.۷۶ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۳۳ درصدی، از ۵۵۴,۰۷۰ (پانصد و پنجاه و چهار هزار و هفتاد ) تومان به ۵۵۵,۹۲۰ (پانصد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵۵,۹۲۰ ۱,۸۵۰ ۰.۳۳ درصدی امروز
۵۵۴,۰۷۰ ۲,۴۷۰ ۰.۴۴ درصدی روز قبل
۵۵۶,۵۴۰ ۳,۶۹۰ ۰.۶۶ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز قیمت هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۸۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۸۰۸,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و هشت هزار) تومان شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۰.۴۴ درصدی امروز
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۲۷ درصدی روز قبل
۱,۸۰۵,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۰.۹۴ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند